Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Teksir

18 Haziran 2024

     Çoğaltma, çoğaltılma; çoğaltılmak suretiyle elde edilen yazı. Arapça teks̱îr (=çoğaltma) sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki kes̱ret (=çokluk) sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça kesr (=kırma, kırılma, dağılma, paralama) sözcüğüyle bağlantılıdır.