Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tektonik

3 Şubat 2024

     Yer katmanlarının birbirleriyle olan ilişkilerini araştıran ve inceleyen jeolojinin bir dalı. Fransızca tectonique (tektonik) sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün jeolojik karşılığıyla ifadesi 1887’den bu yana kullanılıyor. XVII. yüzyılın ortalarında Geç Latince tectonicus (=bina ya da inşaatla ilgili) sözcüğü aracılığıyla Eski Yunanca tektonikós (=doğramacı, marangoz) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük Eski Yunanca téktōn (=ağaç işleyen kimse, marangoz, doğramacı) sözcüğünden kaynaklanmaktadır.