Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tembel

8 Şubat 2020

     İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen. Farsça tenbel (=ağır davranan, üşengeç, iş yapma isteği olmayan, çalışmayı sevmeyen) sözünden kaynaklanmaktadır. Farsça tenbel sözündeki ten hecesi ‘vücut’ karşılığında olsa gerektir; bel son eki ise bal (=uyuşuk) sözcüğünden kaynaklanmış olmalıdır. ‘Ağır vücutlu, durgun vücutlu’ karşılığında tenbel sözünün kullanılmış olduğunu sanıyorum. Yunancadaki tembélis (=iş görmek istemeyen) sözünün Farsçadan alınmış olması mümkündür. Türkmence temmel sözü Farsçadan alınmıştır. Tembele demişler ki, “kapını ört”; demiş ki, “yel esince örter.” Bu anekdottan şu neticeyi çıkarıyoruz: Tembel olan kapısını örtmekten dahi üşenerek, onu rüzgârın örtmesini bekler. Azerice tämbälÖzbekçe ve Uygurca tänbäl sözleri aynı karşılıkta kullanılmaktadır.