Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Temyiz

9 Şubat 2021

     Ayırma, seçme, ayrılma, seçilme, ayırt etme. Arapça meyz (=ayırmak) sözcüğüne istinaden aynı dilde mevcut bulunan temyîz (=ayırma, fark etme, tefrik) kelimesinden gelmektedir. Doğruyu yanlıştan, haklıyı haksızdan, iyiyi kötüden ayırt etmek. Mahkemelerin verdiği kararın bir üst mahkeme tarafından yeniden incelenerek kararın doğru olup olmadığının tespiti. Temyiz Mahkemesi: Yargıtay. Önceleri mahkeme-i temyîz veya dîvân-ı temyîz ifadeleri kullanılıyordu. Temyîzen (=temyiz yoluyla) ‘haksızlığı gidermek yoluyla’ demektir. Türkçede temyize gitmek veya temyiz etmek deyimleri telaffuz edilmektedir.