Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tenakuz

15 Nisan 2024

     Sözlerin birbirine uymaması, çelişki, çelişme. Arapça tenāḳuż (=çelişme) sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki naḳż (=bozma, kırma) sözcüğünden türetilmiştir. Arapça nāḳıż (=bozan, bozucu) ve naḳîż (=zıt, karşı) sözcükleri aynı köktendir.