Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tenasüh

4 Ocak 2024

     Ruh göçü, bir kısım dinlere göre ruhun bir bedenden ayrılıp bir başka cisim, insan ya da hayvan bedenine veya hayvandan insana geçtiğine ilişkin inanış, reenkarnasyon; ipekböceği ve kelebek gibi bazı hayvanlardaki suret değişimi. Arapça nesḫ (=suret çıkarma ya da suret dönüştürme) sözcüğünden türetilmiş olan tenāsuḫ sözcüğünden. Bkz. Reenkarnasyon