Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tencere

19 Kasım 2021

     İçinde yemek pişirilen kapaklı kap. Farsça tengire sözünden. Kazana göre daha dar olduğundan Farsça ve Kürtçe teng (=dar) sözcüğüyle ilişkili olabilir. Arapçada g/c dönüşümüyle tencire ve sonrasında tencere şekliyle yerleşti. Akadca naḳārum (=oymak) sözüyle bağlantısı belirsizdir. Kürtçede tencık (=tencere) şekliyle biliniyor. Türkçeye yakın dillerde tencere sözcüğü kullanılmıyor.