Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Teneşir

9 Şubat 2021

     Üzerinde ölü yıkanan dört ayaklı kerevet, salacak, magsel. Farsça ten (=beden, vücut)  ve şuy (=yıkayan) sözlerinden oluşmaktadır. Farsça teneşuy sözü önce teneşur, sonra teneşir şekline dönüşmüştür. Çamaşır sözüne benzer bir başkalaşım söz konusudur. Farsça came (=elbise, giysi, libas) ve şuy (=yıkayan) sözcüklerinden oluşan came-şuy (=elbise yıkayıcı) ise zamanla cameşur ve çamaşır şekline bürünmüştür. Arapçada magsel (=gasilhâne, gasl’den çoğulu magasil), ‘ölü yıkanan yer, gasilhâne’ diye biliniyor. Arapça gasl ‘yıkama, yıkanma’; gasl-ı meyyit ‘ölünün yıkanması’. İslamiyet İran coğrafyasına yayıldıktan sonra teneşir sözüyle tanışıldı. Zerdüştiler ölülerini teneşirde yıkıyorlardı. Bu uygulama İslam’a geçişle birlikte devam etti. “Böyle canlar teneşire koyulmaz/Yazık oldu yazık şu genç ömrüme” (Hüseynik ezgisinden, Harput).