Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Tepsi

31 Ağustos 2021

     Bardak, fincan, tabak vb. şeyleri taşımaya yarayan düz kap. Kaşgarlı’nın sözlüğünde tewsi (=tepsi, sofra) şekliyle yer alıyor. Kıpçakça tepsi, Moğolca tebzi. Türkçeye yakın olan günümüz dillerinde tepsi sözcüğü yaygın değildir. Farsçadan kaynaklandığı görüşlerinin yanı sıra Çinceden geldiğine dair açıklamalar bulunmaktadır. Farsça tabşi biçiminin Moğolcadan aktarıldığı, Arapça tabsî’nin ise Türkçeden alındığı sanılıyor. Tepsi kelimesinin Çince tieh tzu sözünden dönüştüğü de idia ediliyor. Ancak, göz ardı edilen bir olgu var. O da tepsi sözünün Sumerce dub (=tablet, tabaka, kil tablet) kelimesinden kaynaklanmış olabileceğidir. Bu takdirde İranî halklar aracılığıyla Ön Asya’ya yayılmış olabilir. Kürtçe tewsi sözü aynı dilde sini vb. sözlerinin yanı sıra ifade edilmektedir.