Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter

2 Temmuz 2020

     Sıcak ve Havasız ortamlarda deri gözeneklerinden sızan yapışkan ve tuzlu sıvı. Pehlevice ter (=ıslak, nemli; taze, yeni) sözcüğünden gelmektedir. Aynı şekil ve karşılıkta Farsçada da ifade ediliyor. Türkçede yaygın olarak ‘vücuttan çıkan sıvı’ olarak biliniyor. Orta Çağda Pehleviceden Türkçeye intikal etmiş. Kürtçede ṭer kelimesi yaygın olarak ‘eğilmeyen ıslak ağaç dalı’, ‘yeşil bitki’ veya ‘kaba ve yontulmamış insan’ karşılığında telaffuz edilmektedir. Türkçe terlemek (=ter çıkarmak) sözü aynı kökten türetilmiştir. Türkçede ‘yaprakları yenilen bir bitki’ olan tere sözü de ter kelimesinden türetilmiştir.