Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Terane

29 Temmuz 2021

     Ezgi, nağme, makam, tekrarında usanç verici söz; dört mısralı nazım şekli, rubāî, dörtlük). Farsça terāne (=ezgi, nağme, makam) sözünden. Ayrıca Farsça terāne-kār/terāne-sāz (=ötücü), terāne-zen (=şarkıcı) gibi bir kısım sözler kullanılıyor.