Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Terane

29 Temmuz 2021

     Ezgi, nağme, makam, tekrarında usanç verici söz; dört mısralı nazım şekli, rubāî, dörtlük). Farsça terāne (=ezgi, nağme, makam) sözünden. Ayrıca Farsça terāne-kār/terāne-sāz (=ötücü), terāne-zen (=şarkıcı) gibi bir kısım sözler kullanılıyor. Almanca Träne (=gözyaşı) sözcüğü de aynı köktendir. İngilizce tear ve Hollandaca traan sözcükleri de ‘gözyaşı’nı ifade etmektedir. Bkz. Ter