Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Teras

4 Şubat 2022

     Bir yapının üstündeki düz ve açık yer. Fransızca terrasse (=seki, taraça) sözcüğünden. XVI. yüzyıl Fransızcasında terrace şekliyle biliniyordu. Fransızca terrasser (=toprak doldurmak, toprakla desteklemek) yüklemiyle bağlantılıdır. Aynı kökten aynı dilde terrassier (=toprak düzeltici işçi), terrassement (=toprak düzleştirme, toprak doldurma), terreux (=topraklı) ve terre (=toprak, yer) sözcükleri telaffuz ediliyor. Latince terraceus (=dam üstü) ve terra (=toprak, yer) sözcüklerine dayanmaktadır. Bkz. Taraça.