Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Teres

12 Mart 2023

     Ürkek, korkak, çekingen, dirayetsiz. Kürtçe teres (=ürkek, dirayetsiz, korkak) sözcüğünden. Bu sözcüğün Farsça tersiden (=korkmak) yüklemiyle bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır. Kürtçe tırs (=korku) sözcüğü ve tırsandın (=korkutmak, korkmak) yüklemiyle aynı köktendir. Yakın zamanda tırs sözcüğü Türkçeye intikal ederek tırsmak yüklemine yol açmıştır. Arapçaya taras şekliyle geçerek aynı karşılıkta kullanılmıştır. Arnavutçaya Osmanlıca yoluyla intikal ederek ‘kaba, çirkin’ karşılığında teres denilmiştir. Teres sözcüğü kimi zaman sövgü yerine de kullanılmıştır.