Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Tereyağı

26 Mayıs 2020

     Sütten çıkarılan taze yağ. Türkçe tereyağı kelimesi Farsça kère sözünden dönüşmüştür. Türkçede yakın zamanda k sesi t’ye dönüştürülmüştür. XIV. yüzyıl hekimlerinden Ali Çelebi bin Şerif’in hekimliğe dair yazdığı “Yadigâr-ı İbn Şerif” adlı eserinde “Ve süğlün eti ve kereyağı ve sayağı bunlardan yimek gerek” demektedir. Adı geçen yazar, aynı kitapta “Böbrek ağrısı içün su ile ve kereyağıyle kaynadalar vereler” bilgisini aktarmaktadır. XIV. yüzyılda Aydın oğullarından Mehmet Bey adına Arapçadan Türkçeye çevrilen “Kısas-ı Enbiya” adlı eserde “Bir kirde üstünde zeytün, ikincisi üstünde kereyağı, üçüncüsü üstünde bal, dördüncüsü üstünde peynir” diye yazmaktadır. XIV. yüzyıl ile XX. yüzyıl arasında yazılan eserlerde yaygın olarak kereyağı ifadesini görmekteyiz. Farsça kère ve Ermenice karag ‘tere yağı’na işaret etmektedir. Kıpçakçada kere yağ (=kaymak) ve kereyav (=tereyağı) sözleri bulunmaktadır.