Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Termal

12 Haziran 2024

     Sıcak kaplıca suyu ve bu sudan yararlanılmasını sağlayan kuruluş, tesis. Fransızca thermal (=kaplıcayla, ılıcayla ilgili) sözcüğünden. Bu sözcük Latince thermalis (=sıcak suya ilişkin) sözcüğüyle bağlantılıdır. Latince therma (=kaplıca, ılıca, sıcak banyo) sözcüğüne aynı dilde isimlerden izafet sıfatı yapan -al son ekiyle türetilmiştir. Latince therma sözcüğü Eski Yunanca therm (=sıcak) sözcüğüne dayanmaktadır. Eski Yunanca bu sözcük aynı karşılıktaki Eski Farsça garma ve Avestaca garema sözcükleriyle bağlantılıdır. Bu sözcükler Sanskritçe gharmah (=güneş ısısı) sözcüğüyle eş kökenlidir. Aynı karşılıkta Pehlevice garm veya garmak, Farsça ve Kürtçe germ, Ermenice cerm/çerm (=ılık veya sıcak su) ve cermu (=ateş) sözcükleri aynı köktendir.