Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Terminatör

8 Mart 2024

     Sonlandırıcı, bitiren şey, sona erdiren, yok eden, öldüren.  İngilizce terminator sözcüğünden. İngilizce terminate (=sona ermek, son vermek, bitirmek) yüklemine fiilden fail yapan -(t)or eki eklenmiştir. Latince terminus (=sınır) sözcüğüne dayanmaktadır. Terminal (=son durak, bitim yeri) sözcüğü de aynı köktendir.