Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Terminoloji

13 Nisan 2022

     Terim bilimi, terimler dizgesi. Fransızca terminologie (terminoloji: ‘terimler bilgisi’) sözünden. Almanca Terminologie kelimesinden Fransızcaya aktarılmıştır. Latince terminus (=kelime, terim, deyim, ifade) sözüne dayanmaktadır. Yunanca logia (=teori, doktrin) sözü son ek durumundadır.  Eski Yunanca logos (=söz, kelime, söylem) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Orta Çağ Latincesindeki logia Fransızcada logie şekline bürünmüştür.