Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Termos

14 Mayıs 2020

     İçine konan sıvının ısı derecesini uzun süre koruyan kap. Eski Yunanca therme (=sıcaklık) ve thermós (=sıcak) sözleri bulunuyordu. Bugünkü termos sözü Eski Yunanca thermós sözünden gelmektedir. İtalyanca termos, Almanca Thermos, İngilizce thermos şeklinde biliniyor. Eski Yunanca therm (=sıcak) sözü, Farsça ve Kürtçe germ (=sıcak) sözüyle ilişkilidir.

     Avesta garema (=sıcak), Eski Farsça garma, Pehlevice garm, garmak (=sıcak), Eski Hint-Avrupa Dillerinde gharma (=ısı), Ermenice cerm/çerm (ılık veya sıcak su), Ermenice cermu (=ateş), Ossetçe ve Sindice garm, Afganca garma, Beluçça garmag sözleri de sıcaklığa ve ısıya işaret etmektedir. Ermenice çermug ve Kürtçe germık ‘ılıca, kaplıca, termal su kaynağı’nı belirtmektedir.

     Sanskritçe gharmah (=güneş ısısı), gharmacalam (=sıcak su çıkması), gharmasveda (=sıcaktan terleme) ve gharmakālah (=sıcak mevsim) sözleri bulunuyordu. Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere Sanskritçede gharm sözü İran Dillerindeki garm ve germ ile Eski Yunancadaki thermos (=sıcak) sözleriyle aynı kökene dayanmaktadır.