Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Terör

26 Şubat 2021

   İnsan hak ve özgürlüklerinden, fikir hürriyetinden ve demokrasinin yasama, yargı ve yürütme organlarının özerk olmaları gerekliliğinden rahatsız olan ‘derin’ güçlerin ve onların organize ettiği örgütlerin uyguladıkları acımasız baskı, suikast, yıldırma ve ezmeye yönelik faaliyetler. Fransızca terreur (terör) kelimesinden yayılmıştır. Fransızca terreur, “büyük korku, dehşet; şiddet, zorbalık; yıldırma, tedhiş; herkesin korktuğu adam, tehlikeli adam” karşılığındadır. Terörün bu tanımı için bkz. A. Rıza Yalt, “Çağdaş Fransızca Türkçe Sözlük”, İstanbul 1979, s. 961.

     Fransızca terreur sözü, Latince terror (=şiddet, baskı, korku, dehşet) kelimesinden alınmıştır. Latince terror, aynı dildeki terere (=ezmek, baskı yapmak, öğütmek) fiilinden kaynaklanmıştır. Latincede terribilis (=dehşet verici, korkunç) sözü de biliniyor. Latincede territāre (=sindirmek, korkutmak, dehşete düşürmek), terricula (=panik, korku; umacı), terriloquus (=korku veren), terrificāre (=dehşete düşürmek) ve terrificus (=korku veren, korkunç) sözleri de terörle ilgili sözlerdir.

     İtalyanca teröre, Katalanca, Portekizce, Danca ve Macarca terror, İspanyolca el terror, Romence teroare, Sırpça terör, Kürtçe, Bulgarca, Çekçe, Makedonca ve Hırvatça teror, Gürcüce terori, Flemenkçe terreur, Almanca Terror, Arnavutça terrori, Moğolca tyeror sözleri yukarıdaki karşılıkta söylenegelen sözlerdir.