Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ters

4 Eylül 2021

     Aksi, zıt. Orta Çağda Uygurcada ters (=yanlış) sözü kullanılmış. Kıpçakça ters (=aksi, zıt), Farsça terş-rū (=aksi) sözleri biliniyor. Özbekçe, Türkmence ve Kırgızca ters, Kazakça teris ve Azerice tärs. Hangi dilden intikal ettiği belirsiz olmakla birlikte Türkçeye yakın dillerden Türkçeye geçtiği anlaşılıyor. Kaşgarlı sözlüğünde ters kelimesi ‘güç bir nesne’ karşılığında belirtilmektedir. Yusuf Has Hacib’in “Kutadgu Bilig” adlı kitabında da ters sözüyle karşılaşılıyor. Buna karşın İtalyancada ‘geri, arka’ karşılığında dorso sözünün kullanıldığı görülüyor. Kürtçe ters ‘aksi, yaramaz, asabi; zıt, düz’ün karşıtı’ diye biliniyor.