Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tesir

26 Aralık 2021

     Bir kimsenin veya bir şeyin başka bir kimse veya şey üzerinde etkisi. Arapça isr (=iz, belirti, eser, dokunma) sözcüğünden türeyen te’sîr (=işleme, içe işleme, dokunma) kelimesinden aktarılmıştır.