Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Teslim

5 Mayıs 2024

     Boyun eğme, bir kimseye bir şeyi verme. Aynı karşılıktaki Arapça teslîm sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki selem (=boyun eğme) sözcüğüyle bağlantılıdır. Selem ise aynı dildeki selm (=teslim olma, boyun eğme) sözcüğünden evrilmiştir. İbranice salm (=barış, esenlik) sözcüğü aracılığıyla Akadca salmum (=güven, güvenlik; sağlık, sağlam) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük Sumerce silim (=barış, huzur; sağlam, esenlik) sözcüğünden kaynaklanmıştır. İslam sözcüğü de İbranice şalom (=barış) sözcüğüyle birlikte aynı köktendir. Teslim, erkek şahıs adlarındandır.