Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Teslis

12 Aralık 2022

   Üçleme, üçe çıkarma. Arapça tes̱līs̱ (=üçleme) sözünden. Eski Yunan felsefesinde, Hıristiyanlıkta ve Müslümanlıkta da görülmektedir. Hıristiyanlığın Baba-Oğul-Kutsal Ruh; Müslümanlığın Allah-Muhammed-Ali şekilleri biliniyor. Osmanlıların kullandığı üç hilal sembolü Alevi-Bektaşiliğin Allah-Muhammed-Ali üçlemesini ifade etmektedir. Osmanlı padişahlarının tuğralarında da bu üçleme görülmektedir. Fransızca trinité (=üçleme, teslis) sözü aynı zamanda Hıristiyanlıktaki üçlemeyi belirtiyor. Teslis anlayışı Sumerlilere dek varmaktadır.