Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tetanos

14 Ocak 2024

     Açık yaralardan insan ve hayvan dokularına yerleşen bir basilin yol açtığı ağrılı kasılmalarla beliren tehlikeli, ateşli ve mikrobik bir hastalık; kazıklı humma. Aynı karşılıktaki Fransızca tétanos sözcüğünden. Aynı kökten Fransızca tétanique (tetanik: ‘tetanosla ilgili, tetanosa ilişkin’) sözcüğü de kullanılıyor. Eski Yunanca tétanos (=gerilme, kasılma, spazm) sözcüğüne dayanıyor. Bu sözcük Eski Yunanca tetanóō (=germek, gererek genişletmek, kasmak) yüklemiyle bağlantılıdır. Bu yüklem aynı dildeki teinō (=germek, çekmek, çekerek uzatmak) ve tonóō (=germek, uzatmak) yüklemleriyle aynı köktendir. Bu yüklemler aynı dildeki tónos (=kas, adale; şiddet, güç) ve tonaȋos (=gerilmiş, çekilmiş, gergin) sözcükleriyle aynı köktendir. Yunanca tétanos, İngilizce ve Hollandaca tetanus, Almanca Tetanus, İtalyanca tetano, İspanyolca tétanos, Portekizce tétano, Katalanca tètanus.