Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Tev

12 Nisan 2020

     Erzurum yöresindeki halk oyunlarında bir sesleniş ünlemi ya da nidası. Oyun aralarında “tev tev tev” diye selenilir. Erzurum, Van ve Ağrı dolaylarına ilişkin bir kısım halk şarkılarında da “tev tev” ya da “tew tew” tekerlemeleri görülmektedir. Yaygın olarak Kürtçe tev (=hep, birlikte, beraber) sözünden kaynaklanmış olduğu kanısındayım. Birlikteliğe, beraberliğe çağrı niteliğinde bir sesleniştir. Van’ın Erciş ilçesine ait “tev tev lê narê” şarkısı bu açıdan örneklenebilir. Dersim yöresi Deylemilerindeki tew (=vay be, ah keşke) sözü ise, onların nağmelerinde yer almaktadır. Erzurum barlarındaki tew sözlerinin bir kısmının Ermenice tew (=kol) sözüyle ilişkili olabileceğini sanıyorum. Bu sesleniş bir olasılıkla, ‘kol kola’ olmaya davet eden bir çağrı olabilir.