Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tevil

27 Ocak 2024

     Bir sözün görünür içeriğinden başka türlü açıklanmaya çalışılması, sözü çevirme, başka açıklamalara sapma, farklı yorumlara sarılma. Arapçada ‘dönüp varmak, dönüp gelmek’ karşılığındaki evl kökünden türetilmiş olan te’vȋl (=sözü inceleyip varacağı karşılığa göre yorumlama, ayrı karşılıklar ermeye çalışma) sözcüğünden alıntıdır.