Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Teyakkuz

16 Nisan 2024

     Uykudan kalkma, herhangi bir duruma karşı hazır hale gelmek, mecazen uyanıklık, açıkgözlülük. Arapça teyaḳḳuẓ (=uyanık duruma geçmek) sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki yaḳaẓ (=uyanık olma, uyanıklık) sözcüğüyle bağlantılıdır. Bu sözcük Arapçada aynı karşılıkta yaķuẓ, yaķıẓ veya yaķaẓa şekilleriyle de ifade edilmiştir.