Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Teyemmüm

16 Ocak 2024

     Suyun bulunmadığı yerde toprak, kum, taş ve benzerleriyle abdest alma. Aynı karşılıktaki Arapça teyemmum sözcüğünden. Bu sözcük teymîm (=kastetmek, yönelmek) sözcüğünden türetilmiştir. Yahudilikte bir kısım dualar okunmadan önce suyun bulunmadığı durumlarda ellerin toprak, çakıl veya talaşa sürülebileceğine dair hüküm İslamiyete de intikal etmiştir. İslamda teyemmüm bedenin kirli yerlerini temizlemeye yönelik bir uygulama olarak algılanmıştır.