Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tezahürat

13 Mayıs 2024

     Belirtiler, tezahürler, ortaya çıkan şeyler; biri, birileri veya bir olay karşısında lehte ya da aleyhte yüksek sesle yapılan gösteri. Arapça teẓāhurāt (=tezahürler, belirtiler, ortaya çıkmalar) sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki teẓāhur (=belirme, ortaya çıkma) sözcüğüne -āt çoğul son ekiyle türetilmiştir. Teẓāhur sözcüğü ise aynı dildeki ẓuhūr (=görünme, belirme) sözcüğünden türetilmiştir.