Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tezek

31 Ağustos 2021

     Yakıt olarak kullanılan kurutulmuş sığır dışkısı. Kaşgarlı tezek (=tezek, at gübresi) sözünü belirtiyor. Kazakça, Kırgızca, Türkmence, Uygurca, Özbekçe, Azerice tezek, Tatarca ve Başkırtça tizek, Rusça kiz’ak. Kürtçede de tezek şekli kullanılıyor. Macarca tözeg ‘çürümüş bitkilerden elde edilen yakacak, yer kömürü’ karşılığındadır. Tezek sözünün Macarca tözeg’den gelmiş olduğuna dair sav belirsizdir. Bulgarca tezek şekli Osmanlıca üzerinden aktarılmıştır. Tersek şeklinden dönüşmüş olabileceği bir varsayımdır. Hasan Eren Tezek sözünün, Türklerde şahıs adı olarak da kullanıldığını aktarmaktadır.