Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ticaret

7 Haziran 2021

     Ürün, mal vb. alım satımı. Aynı karşılıktaki Arapça ticāret sözünden. Arapça ticāret sözünden tācir kelimesi türetilmiştir. Aynı dilde tācir’in çoğulu tüccār’dır. Tüccār ‘tacirler, satıcılar’ karşılığındadır. Arapçada bir çoğul kelime olan tüccār kelimesine Farsça çoğul eki olan -an son eki getirilerek tüccārān (=tacirler) yapılmıştır.