Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tıknaz

10 Mayıs 2021

     Toplu, kalın yapılı, etine dolgun, kısa veya orta yapılı. Türkçe tıkmak fiiliyle bağlantılı olabilir. Orta Çağda Türkçede tık (=tıkmak, doldurmak), tıkın (=teperek tıkmak, doldurmak; fazla yemek) ve tıkış (=tıkılmak, sıkışmak) gibi sözler kullanılıyordu. Tıknaz sözündeki tık ön eki Türkçe tık ile ilişkili olsa bile naz son ekinin Kürtçenas (=bilinen, tanınan) sözcüğüne dayanmış olabilir. Bu takdirde tık-naz (=[vücutça] dolu bilinen, şişman tanınan) diye açıklanabilir. Ancak bundan emin değilim. Tıknefes örneğinde de tık Türkçe, nefes Arapçadır. Nefes sözü Akadcadan kaynaklanmış. Tıknaz sözü Türkçeye yakın dillerde kullanılmıyor. Tıknaz sözünün İran veya Anadolu coğrafyalarında kullanılmış olduğunu sanıyorum.  Anadolu Türkçesinde olduğu üzere Kürtçede benzer şekilde tıḥnaz sözü telaffuz ediliyor.