Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbe

8 Şubat 2021

     Çılgın, deli; âşık, mecnun, abdal, ahmak. Eski Uygurca tilfä (=abdal, âşık, deli), Yeni Uygurca tälvä (=deli), Kırgızca delbe (=çılgın, deli), Özbekçe telbä (=çılgın), Tatarca tili (=deli), Türkmence telbe (=deli) şekliyle ifade ediliyor. Kaşgarlı Mahmud sözlüğünde telwe (=deli, çılgın) ve telü (=deli) biçimlerinde yer alırken, Oğuzcada telwe (=ahmak) diye telaffuz edilmiştir. Ankara’nın Ayaş yöresinde telve (=et asılan çengel), Iğdır dolaylarında telbe (=tef) sözcükleri kullanılıyor. Ayrıca “İbn Mühennâ Lügatı”nda tilbe (=deli) sözcüğünün yanı sıra tilve ve telve şekilleri de belirtilmiştir.