Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tınaz

12 Mart 2023

     Dövülerek savrulmaya hazırlanan harmandaki ekin yığını. Yunanca thinós (=yığın, ekin yığını) sözünden gelmektedir. Yunanca thina (=kum yığını, kum tepesi) sözcüğüyle bağlantılıdır. ‘Yığın, küme; deniz kıyısındaki kum yığını’ karşılığındaki Eski Yunanca thinós sözcüğünden kaynaklanmıştır.