Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tıpkı

1 Ocak 2024

     Aynı, aynen, hiç fark etmeksizin. Arapça ṭıbḳ (=uygun, uyan, muvafık; tıpkı, aynı; kapak) sözcüğüne Türkçe eki eklenerek türetilmiştir.