Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Tıraş

19 Ağustos 2020

     Sakal, bıyık ve kılları dipten temizlemek, saç kesmek (erkekler için). Akadca tarāšum (=silmek) ve Farsça terāşiden (=kazımak, düzeltmek, yontmak) sözleriyle bağlantılıdır. Tacikçe taroşidan (=tıraş olmak), Kürtçe tıraş veya teraş (=budama, yontma) sözlerine istinaden tıraş kırın (=tıraşlamak, tıraş etmek), tıraş buyin (=tıraş olmak) sözleri de kullanılıyor. İrani Dillerdeki tıraş sözü Azericeye de geçerek teraş veya taraş şekliyle telaffuz ediliyor. Arapçada ḥalaḳa(t) (=tıraş, tıraş etmek, tıraş olmak) sözüyle ifade ediliyor. Akadca dışında Semitik Dillerin birçoğunda tıraş ve benzer fonemli kelimeler bulunmuyor. Eski İran Dillerinden Akadcaya intikal etmiş olması olasıdır. Çünkü, söz konusu kelime daha çok İranî Dillerde kullanılmaktadır.