Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tirbuşon

21 Eylül 2020

     Şişelerin mantar tıpalarını çekip çıkarmaya yarayan burgulu alet. Fransızca tire-bouchon (=tıpa burgusu, tıpa çekici, tirbuşon) sözünden alınmıştır. Fransızca tire (tir: ‘çekme’) sözü Fransızca tirer (tire: ‘çekmek, çıkarmak’) yükleminden türetilmiştir. Fransızca bouchon (buşon: ‘tıpa, tıkaç, şişe kapağı) sözü aynı dilde bilinen boucher (buşe: ‘kapamak, tıkamak) yüklemiyle bağlantılıdır. Aynı kökten türetilen Fransızca bouche kelimesi ‘ağız, boğaz, giriş yeri’ diye biliniyor. Fransızca tire-botte (tirbot: ‘ayakkabı çekeceği, kerata’) ve tirelarigot (tirlarigo: ‘çok çeken, çok içen) sözü de kullanılıyor. Romence ve Bulgarca tirbuşon, Yunanca tirbosó diye biliniyor. Tirbuşon sözü Fransızcadan Türkçe ve Kürtçeye intikal etmiştir.