Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tirfil

28 Ocak 2024

     Yabani yonca, üçgül. Yunanca trifilli (=yonca) sözcüğünden. Bu sözcük halk arasında dirfil veya tırfıl şekliyle de kullanılmaktadır. Eski Yunanca tris (=üç) ve fyllon (=yaprak, ağaç veya bitki yaprağı) sözcüklerinden türetilmiştir.