Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tirkeş

18 Ağustos 2021

     Okçu, ok atıcı, ok çeken. Farsça tîr (=ok) ve -keş (=çeken) sözlerine istinaden Farsça tîrkeş veya terkeş ‘okluk’ karşılığıyla da bilinmektedir. Eski Farsça ve Medce tigra, Avestaca tigri, Pehlevice tîr, Kürtçe ve Beluçça tîr sözleri ‘ok’ demektir. Farsça tîrkeş sözü Türkçede sehven Türkeş şekline de dönüştürülmüştür.