Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tiroit

13 Mart 2023

     Gırtlağın ön ve alt kısmındaki iç salgı bezi. Fransızca thyroïde (tiroid: ‘kalkan bezi, gırtlak üstü bezi’) sözünden. Gırtlağın iki kanatlı kapı şekli nedeniyle Eski Yunanca thýra (=kapı) sözcüğüne dayanmaktadır. Eski Yunanca eîdos (=görünüş, şekil) sözcüğüyle bağlantılı olan ‘benzer, benzeyen’ karşılığındaki Fransızca -oïde ve İngilizce -oid sözcükleri son ek durumundadır. Bu son ek Eski Yunanca eidō (=seyretmek, görmek) yükleminden kaynaklanmıştır. İngilizce thyroid, İtalyanca tiroide, İspanyolca tiroides, Portekizce tireoide, Romence glandă tiroidă, Yunanca thyroeidís.