Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tiryak

12 Mart 2023

     Yılan ve akrep sokmasına ya da bazı zehirlenmelere iyi gelen panzehir. Eski Yunanca thriakós (=panzehir) sözünden kaynaklanmaktadır. Bu söz aynı dildeki thrion (=vahşi hayvan, zehirli yılan) sözcüğüne dayanmaktadır. Eski Yunancada ‘korkunç yaratık’ karşılığında thir veya thirós sözcükleri de kullanılmıştır. Arapça tiryāḳ, Farsça, Kürtçe ve Ermenice tiryak, Fransızca thériaque, İngilizce theriac, Almanca Theriak, İtalyanca triaca, Romence triac, Bulgarca tiryak.