Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiryaki

18 Ağustos 2021

     Keyif veren maddelere alışmış olan. Mecazen bir şeye çok alışmış olan. Farsça tiryak (=panzehir, afyon) sözüne nispet eki eklenerek tiryakî sözü Farsça ve Arapçada kullanılmıştır. Bu kelimesin aslı Farsçadır. Yunancaya Farsçadan intikal ederek theriaklēs (=tiryaki) sözü kullanılmaktadır. Yunancada theriakliki (=tiryakilik) kelimesi de bulunuyor. Tiryak sözü Arapçada çoğul şekliyle tiryāḳat (=panzehirler, afyonlar) şekliyle ifade edilmiştir. Kürtçede tiryak ve tiryakî sözleri biliniyor. Azericede tiryeki biçimiyle telaffuz ediliyor.