Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tiryaki

18 Ağustos 2021

     Keyif veren maddelere alışmış olan. Mecazen bir şeye çok alışmış olan. Farsça tiryak (=panzehir, afyon) sözcüğüne Arapça nispet eki eklenerek türetilen tiryakî sözcüğü Farsça ve Arapçada kullanılmıştır. Bu sözcüğün aslı Farsçadır. Yunancaya Farsçadan intikal ederek theriaklēs (=tiryaki) sözü kullanılmaktadır. Yunancada theriakliki (=tiryakilik) sözü de bulunuyor. Tiryak sözcüğü Arapçada çoğul şekliyle tiryāḳat (=panzehirler, afyonlar) olarak ifade edilmiştir. Kürtçede tiryak ve tiryakî sözcükleri biliniyor. Azericede tiryeki biçimiyle telaffuz edilmektedir.