Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Titiz

12 Mart 2023

     Özenli ve dikkatli olan, ayrıntıları önemseyen. Türkçede önceki yüzyıllarda ‘hiddetli, öfkeli, huysuz’ karşılığında bilinirken zamanla ‘özenli ve dikkatli’ karşılığında olumlu yönüyle ifade edilmiştir. Önceki karşılığıyla Kaşgarlı’nın sözlüğündeki tit (=direnmek, karşı koymak; dik durmak) sözcüğüyle ilişkili gibidir. Türkçeye yakın dillerde kullanımı yaygın değildir. Kürtçe titız,  Ermenice titiz sözcükleri bugünkü karşılığıyla dile getirilmektedir. Buna karşın, Arapça titis ve Yunancada görülen titizis sözcükleri ‘huysuz, geçimsiz, aksi’ karşılığında ifade ediliyor.