Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tiyatro

7 Nisan 2020

     Dram, komedi ve komedinin bir türü olarak beliren vodvil ve benzeri sahne eserlerinin gösteri olarak icra edildiği yer. Bu tür eserlere de tiyatro denilmektedir. Tiyatro sözü, Eski Yunancadan kaynaklanmaktadır. Eski Yunancada théa (=bakma, seyretme, izleme), théma (=izlenen, seyredilen, gösteri, oyun), theáomai ya da theamatizomai (=seyretmek, izlemek), théatron (=tiyatro binası), theatrizo (=tiyatro oyunu sergilemek), theates (=seyirci, izleyici), theatós (=seyretmeye değer) sözcükleri bulunmaktadır. Eski Yunanca théatron sözcüğündeki théa (=bakmak) gibi athron da aynı dilde àthréo (=görmek, dikkatle bakmak, gözlerini dikmek) ile bağlantılıdır.

     Eski Yunancadan intikalen Yeni Yunancada benzer sözleri görmekteyiz. Yunancada théatro (=tiyatro), theatrologia (=tiyatro bilimi), theatrinos (=tiyatro oyuncusu), theatós (=görünür), theates (=seyirci), theoria (=görünüş) ve benzeri sözcükler mevcuttur. Yunanca theatro/n sözcüğü Latincede theātrum (=tiyatro, izleyici, sahne) şeklinde yerleşmiştir. Latincede theātrālis (=tiyatroya ait) sözcüğü de kullanılıyordu. İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce teatro; Fransızca théâtre, İngilizce theater, Almanca Theater, Katalanca teatre, Rusça ve Belarusça teatr, Gürcüce teatri, Bulgarca teatŭr, İsveççe ve Norveççe teater, İbranice teatron, Fince teatteri, Lehçe teatr, Romence teatru, Makedonca teatar ve Hintçe thietar  ‘tiyatro’ karşılığında kullanılmaktadır.

     Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğun olarak karşılaşılan antik Yunan’dan kalan tiyatro yapıları, İlk Çağda yalnızca tiyatro etkinlikleri için değil aynı zamanda doğrudan doğruya demokrasinin uygulandığı, seçimlerin yapıldığı ve yasaların kabul edildiği mekânlardı.