Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tohum

2 Eylül 2021

     Yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane. Farsça tuḥm (=tohum, sperm, bir yumurta) sözünden. Türkçe doğum sözünden kaynaklanmıyor. Farsça tuḥm sözü ‘nefes, duman, buhar’ karşılığındaki Sanskritçe dhūma kelimesiyle ilişkilidir. Hititçe tuhhwis (=duman, buhar) sözcüğüyle aynı kökten türetilmiş olabilir. Eski Farsça taumā, Avestaca taoḥman, Pehlevice tōḥmag, Ermenice tohm ‘tohum, tane, çekirdek; aile, soy’ karşılığında ifade edilmiştir.  Azerice toḥum, Kazakça tukım, Kırgızca tukum ve Türkmence tohum sözleri İranî Dillerden intikal etmiştir. Arapçaya da tuḥm şekliyle aktarılmıştır.