Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Toka

22 Mart 2020

     El sıkışma. İtalyanca toccare (=değmek, temas etmek, dokunmak, değinmek, etkilemek) sözünden tocca (=toka) denilmiştir. Buradan da Türkçeye geçmiştir. Bu bağlamda, Fransızca toquer (değmek, döğmek), İngilizce to touch (=değmek) sözleri bulunmaktadır. Cermen Dilinde Tukk-an (=değme) ve Gotçada Tek-an (=değmek) sözleri görülmektedir. Kaşgarlı Mahmud, tokalaşmak fiiliyle bağlantılı olan toka sözüne yer vermemiştir. Oysa, Oğuzcada tokı (=insan döğmek) sözü bilinmektedir. Türkçeye yakın dillerde ‘el sıkışma’ karşılığında toka ve benzeri söz bulunmamaktadır. Türkmenler buna el gısışma, Uygurlar kol gısış, Kazaklar kol alısuv, Azeriler äl sıḥma diyorlar. Günümüzde Azericede ‘çarpıştı’ yerine ‘tokıştı’ denilmektedir. Sanskritçe tig (=değmek) ve Eski Hint-Avrupa Dillerinin temelinde teg (=değmek) sözü mevcuttu.

     Saçlara takılan toka ise Kaşgarlı Mamud tarafından toku (=toka, kemer tokası) şekliyle aktarılmaktadır.