Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tolga

28 Ağustos 2020

     Savaşçıların başlarına taktıkları demir zırh. Moğolca tolugay (=üst, tepe, baş, tümsek), toli (=metal tabaka, levha), toliga (=metal başlık), tulgur (=baş) ve tulga (=üzerine koymak) sözleriyle bağlantılı olduğu görülüyor. Moğolcadan kaynaklanan tolga sözü, Özbekçe dubulğa, Kırgızca tulğa, Kazakça dulığa ve Azericede däbigä şekliyle yer etmiştir. Ayrıca, merkezi Asya dillerinin bir kısmında kaska, demir papağ, temir börk ve tömür kalpak diye biliniyor. Türkmenler tolga’ya tömür kalpak demektedir. Son dönemde Tolga kelimesi şahıs adı olarak da kullanılmaya başlanmış. Oysa, insanlığın barışı tesis etmeye çaba harcadığı bir devirde şavaş araç ve gereçlerinin kişi adı olarak kullanılması doğru olmasa gerektir.