Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomar

29 Ağustos 2020

     Dürülerek rulo şekline getirilmiş olan kesilmiş deri veya kâğıt. Türkçe tomar sözü, Yunanca tomár (=rulo, yuvar lama) kelimesinden alınmıştır. Yunanca tomár, Eski Yunanca tomē (=kesik, kesilme), tomaios (=kesilmiş, kesik), tomós (=kesen, kesici) ve tómos (=kesilmiş, parça) sözleriyle bağlantılıdır. Arapçada ‘tomar’ karşılığında lif sözü kullanılmakla birlikte, Yunanca tomár’dan alınma tumar kelimesi de telaffuz ediliyor. Aynı karşılıkta Rumcada tomári sözü bulunuyordu.