Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tomar

29 Ağustos 2020

     Dürülerek rulo şekline getirilmiş olan kesilmiş deri veya kâğıt. Türkçe tomar sözcüğü, Yunanca tomár (=rulo, yuvarlama) sözcüğünden alınmıştır. Yunanca tomár, Eski Yunanca tomē (=kesik, kesilme), tomaios (=kesilmiş, kesik), tomós (=kesen, kesici) ve tómos (=kesilmiş, parça) sözcükleriyle bağlantılıdır. Arapçada ‘tomar’ karşılığında lif sözcüğü kullanılmakla birlikte, Yunanca tomár’dan alınma tumar sözcüğü de telaffuz ediliyor. Aynı karşılıkta Rumcada tomári deniliyor.