Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tor

26 Kasım 2022

   

     TOR (I)  Toy, acemi, tecrübesiz. Kökeni belirsiz gibidir. Farsça tor (=vahşi, korkmuş) sözcüğüyle bağlantılı olabilir. Moğolca tor (=saplanmak, işin içinden çıkamamak, yolda kalmak) sözcüğüyle de yakın ilişkidedir.  Kürtçe tor (=aşiret kaçkını, ev kaçkını) sözü de aynı köktendir.

     TOR (II) Sık gözlü ağ, tuzak. Türkçede Orta Çağdan bu yana kullanılıyor. Birçok dilde kullanılmaktadır. Azerice, Kırgızca, Uygurca, Türkmence ve Özbekçede ‘ağ’ karşılığındadır. Kürtçe, Ermenice ve Bulgarca tor ‘ağ, balık ağı, tuzak’ olarak biliniyor. Macarca tör (=tor, tuzak) sözcüğü de aynı köktendir.