Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Torba

9 Haziran 2021

     Genellikle pamuk, yün, kıl ve kumaş benzeri şeylerden yapılma farklı biçim ve boylarda olan eşya konulan gereç.  Aynı karşılıktaki Kürtçe torbe sözünden Türkçeye geçmiştir. Kürtçe torbe sözünün kökü aynı dildeki tor (=file, alışveriş için ağ torba) sözcüğüdür. Yine aynı dilde ‘torba’ karşılığında ṭūr (=torba) ve ṭūrık (=torbacık, dilenci veya göçebe torbası) sözcükleri de kullanılıyor. Aynı dildeki torbe sözcüğü Farsçada tobre şekliyle yer etmiştir. Kürtçe torbe sözünün küçültme şekli torbık’tır. Torbık ‘küçük torba, torbacık’ demektir.