Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Torba

9 Haziran 2021

     Genellikle pamuk, yün, kıl ve kumaş benzeri şeylerden yapılma farklı biçim ve boylarda olan eşya konulan gereç.  Aynı karşılıktaki Kürtçe torbe sözünden Türkçeye geçmiştir. Kürtçe torbe sözünün kökü aynı dilde tor (=file, alışveriş için ağ torba) sözüdür. Kürtçede ‘torba’ karşılığında ṭūr (=torba) ve ṭūrık (=torbacık, dilenci veya göçebe torbası) kelimeleri kullanılıyor. Kürtçe torbe kelimesi Farsçada tobre şekliyle yer etmiştir. Kürtçe torbe sözünün küçültme şekli torbık’tır. Torbık ‘küçük torba’ demektir.